Moto, Visi, Misi, Slogan & Piagam

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

SLOGAN

A TRADITION OF EXELLENCE TO EXPLORE AND TO EXCEL

MOTTO

DARE TO STAND ALONE

(BERANI BERDIKARI)

                                            PIAGAM PELANGGAN

Kami Guru-guru dan Staf Maktab Sabah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenagan dan usaha kami untuk :

  1. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif kepada proses pengajaran dan pembelajaran.
  2. Mempastikan keselamatan pelajar-pelajar di kawasan sekolah terjamin.
  3. Meyediakan dan mempertingkatkan kualiti kemudahan sekolah untuk kecemerlangan pelajar.
  4. Mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum pelajar ke tahap maksimum.
  5. Mempertingkatkan fasiliti dan penguasan teknologi maklumat di kalangan pelajar.
  6. Mendidik, melatih dan memperkasa pelajar supaya berdikari serta memiliki jati diri dan sifat kepimpinan yang unggul.
  7. Menyediakan maklumat sekolah yang kemaskini untuk perhatian Jabatan Pendidikan Sabah.
  8. Memaklumkan prestasi pelajar kepada ibu bapa dari samasa ke semasa.
  9. Melayan ibu bapa atau penjaga dengan mesra dan prihatin.
  10. Mempertingkatkan budaya ilmu dalam diri pelajar.